Wydawnictwo

Numer okazowy Prenumerata Kontakt

Pomysły na działalności gospodarcze

 

Zyskaj przewagę - przystosuj firmę do zmian otoczenia !

 
 

Prosto i na temat kluczowych
zmian w firmach

Wydawnictwo Inspiracje Biznesowe skierowane jest do właścicieli firm i dyrektorów działów produkcji, handlu, marketingu ... Celem Wydawnictwa jest inspirowanie do rozwoju i zmian przez stosowanie nowych pomysłów i innowacji w ofertach, produktach, zarządzaniu i strategiach działania.
 

 • Trendy w działaniach biznesowych
   
 • Konkurencyjne oferty handlowe, serwisowe i produkcyjne
 • Zachowania antykryzysowe i rozwojowe firm
 • Działania promocyjne firm
 • Obniżanie ryzyka biznesowego
 • Obniżanie kosztów firmy
 • Pomysły na nowe działalności i inwestycje
   
 • Nowe modele firm i sposoby działania na rynku


 

WIB zbudowany z praktyki i potrzeby przedsiębiorców poznawania w skondensowanej formie nowych kierunków biznesowych

WIB to wynik 20 lat doświadczeń w doradztwie biznesowym dla firm z różnych branż.

To kwintesencja rozwijanych umiejętności, wnioskowania, analizowania, wyszukiwania szans biznesowych i puentowania dużych ilości danych. Treść wydań kwartalnika to wypunktowane wnioski i pomysły - bez zbędnego opisu.

Wydawnictwo Inspiracje Biznesowe dostarcza Państwu obserwacje i wnioski będące przewagami konkurencyjnymi i propozycjami działań zmierzających do ograniczenia ryzyka, zmniejszania kosztów, tworzenia innowacji, planowania inwestycji, wprowadzania zmian bieżących i strategicznych o horyzoncie kolejnych miesięcy i lat działania na rynku. Kwartalny dopływ takiej porcji pomysłów potrafi w rękach właścicieli i dyrektorów firm nadawać nowe kierunki do działania i zmian.

 

Doradztwo biznesowe na które cię stać

WIB to konkurencyjna cenowo forma doradztwa biznesowego - szybka i efektywna. Prenumerując WIB zyskujesz miesięczną usługę coachingu - czyli możliwość zadawania pytań drogą telefoniczną  i e-mail związanych wdrażaniem i uszczegółowieniem pomysłów zawartych w każdym ostatnio otrzymanym numerze WIB w ramach prenumeraty.


Aktualne informacje

Szybkie do przeczytania

Bez zbędnych opisów

Gotowe do wdrożenia

 

Jak zastosować by dobrze
wykorzystać ?
WIB to konkurencyjna cenowo forma doradztwa biznesowego - szybka i efektywna. Każdy numer kwartalnika to ponad 70 pomysłów na zmiany w Państwa firmie

Raz na 3 miesiące trzeba zweryfikować i ocenić poczynione prace oraz podjęte decyzje w kontekście strategii firmy. WIB swoim zasobem pomysłów i wniosków jest źródłem nowych planów i działań. Cyklicznym pojawieniem się przypomina o tym, że nadszedł czas na ocenę pracy i decyzji w Państwa firmie.

Dostarczone
pomysły, koncepcje i nowe kierunki które znajdą zainteresowanie mogą stać się tematem Państwa własnego rozpracowania lub być delegowane wśród pracowników w celu ich rozwinięcia i uszczegółowienia. Dodatkowo my także służymy pomocą w dalszym rozwinięciu zaprezentowanych informacji, sygnałów i pomysłów.

 

 
 

Dla Państwa firmy i jej konkretnej sytuacji możemy
przygotować indywidualne modele, strategie działania
i plany rozwoju.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY