belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika strategia promocji yin i yang ramiona granatowe niebieskie

 

CYKLICZNY KONTAKT
Z KLIENTAMI FIRMY

BUDOWA I WZMOCNIENIE
MARKI FIRMY

MENU
 

STRATEGIA MARKI

Budowanie marki to proces wieloletni. W ramach strategii Państwa firmy pierwsze etapy działań mają na celu zdiagnozować sytuację. Diagnoza wizerunku firmy pozwala zaplanowanie dalszego rozwoju i wzrostu wartości wizerunku, marek i rozpoznawalności. Ważne jest by nie tracąc tego co firma już osiągnęła odważnie zawalczyć o wyższą świadomość i rozpoznawalność wśród klientów z nowym zoptymalizowanym wizerunkiem wspartym markami - firmową i towarowymi.

Oto wybrane tematy zawarte w Strategii:

 • definiowanie kategorii dla firmowej oferty i produktów - tworzenie wartości dla klientów Państwa firmy,
 • plan tworzenia, zawężania, poszerzania, użytkowania i użyczania marki,
 • kontrola budowy siły marki - wskaźniki,
 • techniki - komunikacja firmy z otoczeniem - działania medialne z zastosowaniem firmowego systemu identyfikacji,
 • ochrona marki - dbanie o rozpoznawalność, kojarzenie, prestiż i bezpieczeństwo marek firmy,
 • dla producentów - system  spójność innowacji i wzornictwa ze strategią budowania marki i firmowym systemem identyfikacji,
 • opcja - przygotowanie do działań eksportowych.
 

OCHRONA MARKI

Ochrony marki i produktów markowych przed podrabianiem i nielegalnymi lub niepełnowartościowymi zamiennikami. To zestaw praktyk dla właścicieli marek dający możliwości zabezpieczenia i ochrony. Odpowiednio zaplanowane i przygotowane działania pozwalają zyskać dodatkowy efekt poza prewencyjnym i ochronnym - sam fakt dawania widocznych sygnałów dbania o markę buduje automatycznie wizerunek marki -  fachowość, rzetelność. Każdy z nas chce lojalnie korzystać z marek których właściciele troszczą się o nie tym samym dając sygnał klientom, iż dbają o nich - o ich satysfakcję, zadowolenie, pozytywne kojarzenie.

W praktyce rynkowej dla klientów stają się trudne do wykonania czynności prozaiczne jak rozpoznanie oryginalnych produktów. Rzecz niby trywialna mogąca jednak rzutować na wyniki finansowe firmy i dodatkowo niweczyć wysiłek włożony w dotychczasową pozycje i budowanie marki. Tym i wielu innym zagrożeniom chce przeciwdziałać nasza dostosowana do konkretnej firmy prac doradcza.

Zawiera ona najnowsze praktyki mające na celu:

 • podnoszenie świadomości marki w każdym kanale sprzedaży i na każdym jego etapie,
 • podnoszenia wiedzy i rozumienia wysiłku producenta oryginalnych produktów w celu utrzymania ciągłej jakości, certyfikacji itp,
 • zestaw działań kontrolnych, prewencyjnych u klientów,
 • zestaw działań badawczych i serwisowych u klientów,
 • stosowanie procedur utrudniających wprowadzanie do obrotu nie markowych produktów,
 • stosowanie elementów utrudniających kopiowanie i podszywanie się pod produkty markowe,
 • działania wizerunkowe mające na celu budowanie świadomości marki u klientów docelowych.
 

REBRANDING MARKI

Zmiany na rynku, reorganizacje firm, zmiany zakresu specjalizacji, nowe oferty, fuzje i przejęcia to bodźce do zmian dotychczasowej identyfikacji firmy. To często jedyny środek by wewnątrz firmy i w jej otoczeniu dać czytelny sygnał zmian i nowej sytuacji biznesowej. Jeżeli zamiany są wynikiem dogłębnego zrozumienia dotychczasowej komunikacji firmy z otoczeniem ( inwentaryzacja ), jej nowych planów działania i standardów konkurencji to wynikiem rebrandingu będzie nadanie nowej oprawy dla nowego etapu w rozwoju Państwa działalności na następne kilka - kilkanaście lat.

By wdrożenie zmian było szybkie i zrozumiałe należy wesprzeć działania projektowo-kreacyjne zadaniowym budżetem na produkcję nowych nośników identyfikacji firmy oraz akcję informacyjną dla otoczenia społecznego, biznesowego.


Przykłady projektowych i produkcyjnych działań rebrandingu:

 • oznakowanie siedziby firmy i oddziałów,

 • oznakowanie pomieszczeń,

 • tablice dojazdowe do firmy i oddziałów, magazynów, zakładów,

 • tablice reklamowe,

 • oznakowanie pojazdów - osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny i urządzenia firmowe,

 • oznakowanie produktów i towarów,

 • zmiany drukowanych i elektronicznych materiałów informacyjnych, ofertowych i reklamowych,

 • zmiany prezentacji firmy w sieci internet,

 • zmiany w komunikacji elektronicznej, powitania i informacje automatyczne.

Uzupełnieniem działań rebrandingu są działania remodelingu polegające na optymalizacji wnętrz pod kątem ekspozycji oferty i ergonomii działań handlowo-magazynowych
- projekty aranżacji i zagospodarowania wnętrz sklepów, salonów, ekspozycji wzorcowych.

 

BADANIA KLIENTÓW, KONKURENCJI I BRANŻY

Realizacja badań ankietowych, telefonicznych, obserwacyjnych. To narzędzie diagnostyczne określające punkt wyjścia do szeregu działań - wdrażanie nowych strategii marki, systemów identyfikacji, rebrandingu itp.
Płynące wnioski z badań są źródłem pomysłów na nowe konkurencyjne standardy w dziedzinie procesów działania, tworzenia ofert i produktów, jakości obsługi klienta ...

 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl, tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY