belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika lista nowe produkty wielobranzowe strzalki skierowane w punkt centralny

 
 

TWORZENIE CYFROWYCH INNOWACJI

 

LISTA
AKTUALNIE
ZAWIERA

20

POMYSŁÓW

 

  Niniejsza lista to nasze autorskie pomysły na aplikacje i systemy informatyczne. Są to rozwiązania programów komputerowych w wersji niezależnych aplikacji, aplikacji stacjonarnych i sieciowych, aplikacji na platformy mobilne oraz aplikacji będących uzupełnieniem i doposażeniem produkowanych produktów fizycznych i usług. Dynamiczne zmiany bazujące na wykorzystaniu internetu, urządzeń mobilnych, łączności bezprzewodowej tworzą środowisko wirtualne które angażuje ludzi, sprzęt komputerowy, otaczające maszyny, urządzenia, oraz wyposażenie do nowych interakcji. To tworzy nowe zachowania i potrzeby - potrzeby na nowe produkty cyfrowe.

Proponowane aplikacje mają swoją dokumentację, która zawiera założenia działania algorytmów danego programu, ergonomii użytkowania oraz estetyki - wyglądu ekranów i menu użytkownika, wytyczne marketingowe i założenia identyfikacyjne - nazwę i znak towarowy.

OPCJA
W ramach połączonych specjalności - Identyfikacja Firmy, Strategia Promocji, Doradztwo Biznesowe możemy dokonać niezależnej oceny wskazanego oprogramowania będącego np. w fazie realizacji lub jako gotowy produkt w sprzedaży. Analiza celu aplikacji, treści, obsługi menu, konfiguracji, działań wykonawczych, ocena spójności stylu, grafiki, muzyki i obsługi. Zaopiniowanie planu marketingowego lub strategii promocji wprowadzenia i promocji oprogramowania na wybrane rynki.

 

 

 
foto laptop na stole na monitorze kod oprogramowania  

APLIKACJE INFORMATYCZNE NA KOMPUTERY STACJONARNE URZĄDZENIA MOBILNE ORAZ SYSTEMY SIECIOWE

Nazwy pomysłów
IT-01. Aplikacja na smartfony podnosząca bezpieczeństwo na drodze
          Bezpieczeństwo komunikacji w samochodzie podczas jazdy samochodem
IT-02. System i aplikacja na smartfony podnosząca bezpieczeństwo na drodze.
IT-03. Aplikacja edukacyjna na smartfony podnosząca bezpieczeństwo na drodze.
IT-04. System podnoszący bezpieczeństwo użytkowników usług sieciowych
          - zarządzanie hasłami
IT-05. System zarządzania informacjami dla dzieci i młodzieży
IT-06. Idea systemu kodowania danych - hasła niewidoczne
IT-07. Gra zręcznościowa kinematyczna
IT-08. Gra zręcznościowa przestrzenna
IT-09. Aplikacja do optymalizacji pracy Policji
IT-10. Aplikacja do autoedukacji
IT-11. Optymalizacja zakupów spożywczych
IT-12. Aplikacja krajoznawcza
IT-13. Bezpieczne przechowywanie i korzystanie z danych w chmurze
IT-14. Nowy kierunek wykorzystania technologii blockchain w branży fintech
          dla klientów korporacyjnych - nowe modele biznesowe dla licencjobiorców MSP
IT-15. Aplikacja biurowa na smartfony dla menedżerów
IT-16. Otwarte systemy komputerowe dla firm i instytucji minimalizujące nieautoryzowane
          ingerencje zewnętrzne
IT-17. Pomysł na grę o zbliżonej głębi multiwersum do serii Wiedźmin, Cyberpunk 2077
IT-18. System cyfrowy i fizyczny dla transportu drogowego - podniesienie bezpieczeństwa
IT-19. Bezpieczeństwo danych firmy - praca zdalna w terenie - laptopy, tablety, smartfony
IT-20. System przetwarzania informacji z terenu - systemy smartcity
STUDIUM INNOWACYJNE
" Rozwój produktów cyfrowych - nowe modele biznesowe, nowe oferty, połączenie
ze światem fizycznym "
 

 

GDY PAŃSTWA POTRZEBY WYKRACZAJĄ POZA ...

 

..zamieszczone w powyższym zestawieniu Pomysły prosimy o kontakt i przesłanie swoich wymagań oraz życzeń. W ustalonym czasie prześlemy bez zobowiązań nasze wstępne wnioski, pomysły i propozycje etapów prac.

Poniżej prezentujemy przykładowe kierunki działań:

 • Wykorzystanie autorskich techniki rozwiązywania problemów technicznych, biznesowych i społecznych - Grupa Kreacyjna BLUE-PLANET:

  Kreacja Produktowa - opracowanie pomysłów na nowe oferty, usługi i produkty na zadany park maszynowy, technologię materiały, rynek, grupy klientów, nowy model biznesowy np. franchising, formę sprzedaży np. bezpośredniej, internetowej, itp.
   

 • Prace kreacyjne i projektowe - Wzornictwo Przemysłowe MAKI:

  Studium Wzornicze - opracowanie stylizacji, kształtów, ergonomii, paneli sterujących, konstrukcji, innowacji dla nowych produktów dopiero planowanych do wytwarzania.

  Analiza Wzorniczo-Innowacyjna nakierowana na nowe opracowanie innowacji i nowych linii
  wzorniczych dla aktualnie wytwarzanych produktów - rozwinięcie, uproszczenie, nadanie nowych funkcji itp.
   

 • Prace z zakresu doradztwa biznesowego

  Badania Rynkowe - bezpośrednie, wtórne, obserwacyjne, testowe, ilościowe lub jakościowe, badania klientów, użytkowników, konkurentów

  Analizy Konkurencyjne - opracowanie zawierające działania wyprzedzające dla danej branży - sposoby rozwoju, konkurowania, tworzenia nowych ofert i produktów, pozyskiwania klientów. To niestandardowy mix wywiadu gospodarczego, benchmarkingu, autorskich procedur wnioskowania, analizy obrazów i tekstów, kreowania innowacji i rozwiązywania problemów.
   

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. 

 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl,  tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY