belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

 

WSPÓŁPRACA

ROZWIĄZANIA
PROBLEMÓW
REFERENCJE BLOG MENU

 

Zbliża się koniec cyklu życia produktu ?

Podczas projektowania powstała sprzeczność blokująca dalsze prace ?

Potrzebne jest rozwiązanie obniżające koszty ?

Potrzeba bezstronnej oceny planów i inwestycji ?

Wyczerpują się ścieżki rozwoju ?

Czy są tematy do rozwiązania, które cechuje ciągłe odkładanie z
miesiąca na miesiąc ?

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH, BIZNESOWYCH I SPOŁECZNYCH

Indywidualnie profilowane prace dotyczące przygotowania rozwiązań bieżących lub strategicznych problemów w firmach. To prace łączące w sobie wiedzę biznesową, techniczną z naszymi autorskimi procedurami wnioskowania, kreowania i generowania nowych pomysłów, rozwiązań i innowacji.. Zestawienie tak różnych dziedzin pozwala nam patrzeć na zadane tematy w sposób twórczy i niestandardowy. Takie są też nasze propozycje na przebudowę, rozwój oraz na nowe technologie, materiały i konstrukcje dla firmy, jej oferty i produktów

PROSIMY O OPIS PAŃSTWA POTRZEB I PROBLEMÓW DO ROZWIĄZANIA
Jakie są kłopoty, co nie działa, co chcecie zmienić, co sprawia trudności, jakie są niepożądane efekty sygnalizujące potrzebę zmian. Gdzie są lub gdzie w toku działań powstają blokujące sprzeczności. Czy są "nierozwiązywalne tematy" czy ciągle powtarzające się niepożądane zdarzenia w Państwa otoczeniu, w pracy biznesowej, w działających urządzeniach, w systemach technicznych - prosimy o kontakt.

Polecamy także naszą pomoc w postaci bezstronnego zaopiniowania i oceny Państwa pomysłów, pomysłów organizacyjnych, planowanych zamierzeń, inwestycji, nowych produktów - jako zewnętrzny głos nie obarczony układami i zależnościami dostarczymy dodatkowych wskazań co do rozwoju, innowacji oraz możliwych błędów i ryzyk.

Prace mogą być realizowane zdalnie oraz w terenie jako forma coachingu na miejscu istnienia problemów

 

PRACE KREACYJNE

 

KREATYWNA ANALIZA OFERTY

Wydobywając i tworząc nowe atuty z aktualnej oferty firmy dajemy szansę i możliwość w perspektywie najbliższych miesięcy wprowadzić znaczące zmiany w działaniach sprzedażowych. Aktualne produkty stanowią punkt wyjścia do tworzenia nowych ofert, produktów handlowych i usługowych. Wskazujemy nowe rynki , sposoby sprzedaży oraz każde inne możliwe działanie biznesowe mogące poprawić, zdynamizować sprzedaż i użyteczność wyrobów dla aktualnych i nowych grup klientów. Możliwe jest także zawężenie Pracy i skupienie się z tym samym nastawieniem twórczym na jednym wybranym produkcie.

 

KREATYWNA ANALIZA PRODUKTU  FIZYCZNEGO LUB CYFROWEGO

Do tej Pracy najczęściej wybierany jest produkt o wiodącej sprzedaży, notujący spadki sprzedaży lub co do którego trudno pojąć decyzję o dalszym inwestowaniu lub zamknięciu produkcji. Na podstawie wszechstronnych analiz wskazujemy miejsca wdrożenia innowacji - zmiany konstrukcyjne, korekty w działaniu, obsłudze, poprawie wykorzystania, użyteczności, bezpieczeństwie, ergonomii, propozycje uproszczeń, zmian materiałowych, współpracy z innymi urządzeniami i osprzętem, nowe zastosowania, ... - wszystko sprowadza się do opracowania nowego potencjału wzrostu i rozwoju produktu tak by przynosił Państwa firmie wymierne zyski.

 

CYFRYZACJA OFERTY I PRODUKTU

W obecnych czasach każda firma musi mieć własną inicjatywę względem technologii cyfrowych i informatycznych. Dostarczamy nową cyfrową odsłonę Państwa firmy, jej oferty i produktów uwzględniając wartości dla klientów, realne etapy wykonania i wdrożenia nowych rozwiązań. To z jednej strony działania zachowawcze utrzymujące firmę na powierzchni zmian i trendów a także szanse na nowe działalności i nowe źródła przychodów. Danie szansy Państwa fizycznej stronie działalności by zyskała nowe cyfrowe właściwości podniesie konkurencyjność firmy i nada jej nowe kierunki rozwoju, aliansów, kooperacji i inwestycji.

 

ANALIZA ASORTYMENTOWA

Specjalna propozycja dla przemysłowych i rzemieślniczych producentów artykułów spożywczych : piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, producenci napojów, wyrobów cukierniczych, przekąsek, a także restauracje, bary, puby, sieci fast food ... To narzędzie do przebudowy oferty produktowej by wyprzedzać konkurencję i zaciekawiać klientów:

 • urozmaicenie aktualnych i nowe doznania smakowe,
 • ocena i propozycje zmian receptury, składników, dodatków, smakowych, wizualnych, dekoracyjnych ...
 • ocena ergonomii spożywania, estetyka wyrobów w różnych fazach użycia,
 • ocena opakowania,
 • oceny porównawcze z produktami konkurencji,
 • organoleptyczne porównania wyrobów,
 • pomysły na nowe wyroby, potrawy, napoje, przekąski.

 

OPINIOWANIE PLANÓW FIRMY

To opiniowanie i wielowariantowe prezentowanie pomysłów, sugestii, wskazówek, stawianie pytań wraz z symulacją sytuacyjną dla planów marketingowych, wdrożeń nowych produktów i innowacji. Nasza praca to niezależne źródło danych i pomysłów na temat kluczowych działań i inwestycji firm:

 • inwestycje,
 • oferty przetargowe,
 • umowy,
 • biznes plany,
 • strategie,
 • plany reorganizacji i restrukturyzacji,
 • wykorzystanie zasobów firmy - park maszynowy, nieruchomości, znaki towarowe, patenty ...

 

STUDIUM FUTURYSTYCZNE ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW

To narzędzie nadające dynamikę zmian w firmie od strony innowacyjnej i ofertowej. Nowe wykraczające poza utarte ramy i standardy branżowe wizje przyszłych rozwiązań aktualnych problemów nadają nowy rytm działania firmie, pobudzają do innowacyjności pracowników, tworzą nowy pobudzający impuls w działaniach strategii firmy i inwestycjach. To nieoceniona prezentacja przyszłych kierunków rozwoju firmy, inwestycji w kadry, wyposażenie i nowy model biznesowy niezbędny do realizowania nowych celów produkcyjnych i sprzedażowych. To także sposób na rozwijanie myślenia o ryzyku w biznesie i przepracowanie wielu niestandardowych scenariuszy zdarzeń, możliwości, szans i okazji.

 

Opisz nam swój problem, trudności biznesowe, temat który sprawia kłopoty ... Wyślij e-mail !
Po przemyśleniu i przedyskutowaniu w naszym gronie, prześlemy bez zobowiązań
etapy zmian, termin ich realizacji i wycenę.


Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY