belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

 

 

PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA TO SZANSE NA ZMIANY

 
Grupa Kreacyjna Blue Planet to interdyscyplinarny i wielobranżowy zespół osób łączący własne zainteresowania i pasje w działaniach kreacyjnych. Prace twórcze oparte są o nasze autorskie ciągle rozwijane zestawy technik kreacyjnych i narzędzi informatycznych. Jesteśmy gotowi stosownie od skomplikowania i tematyki zagadnień powoływać zespoły twórcze, dobrać zestawy technik kreacyjnych i narzędzi dla rozwiązania Państwa problemów.

 

PROBLEMY BIZNESOWE

 • rozwiązanie problemów biznesowych gdzie widoczne są zjawiska negatywne, niebezpieczne
  sprzeczne, wręcz wykluczające się
 • pomysły na zmiany, rozwój, inwestycje dla firm, nowe produkty i usługi, nowe modele biznesowe
 • opiniowanie planów rozwoju i nowych inwestycji
 • opiniowanie pomysłów na nowe działalności, startupów i ich produktów, ofert, modeli działania
 • wizje nowych produktów - nowe wartości funkcje, działanie, wzornictwo
 • propozycje nowych usług fizycznych i wirtualnych, na bazie funkcjonującego lub nowego oprogramowania
 • studia rozwoju technologii starych, aktualnych i nowych - nowe produkty, usługi, modele biznesowe
 • zastosowania komercyjne prac badawczo-rozwojowych - kierunki komercjalizacji

 

PROBLEMY TECHNOLOGICZNE

 • rozwiązanie problemów technicznych, gdzie widoczne są zjawiska negatywne, niebezpieczne
  sprzeczne, wręcz wykluczające się
 • nowe funkcje, nowe zastosowania dla aktualnych i nowych produktów
 • optymalizację przebiegu procesów technicznych, produkcyjnych
 • uwalnianie z systemów technicznych i organizacyjnych wąskich gardeł - miejsc zatorów, zatrzymań, spowolnień
 • ulepszanie istniejących systemów technicznych, maszyn i urządzeń w celu opracowania znaczących ulepszeń lub zupełnie nowych technologii, tworzenie przewag konkurencyjnych
 • usuwanie, eliminacja i wykorzystanie odpadów
 • zagospodarowanie już istniejących składowisk odpadów

 

PROBLEMY SPOŁECZNE:

 • tworzenie wizji i strategii działania, strategii rozwoju i inwestycji, strategii branżowych, tworzenie założeń ustaw, przepisów, rozporządzeń, umów
 • strategie rozwoju regionów, województw, miast i terenów wiejskich
 • strategie i plany aktywizacji i organizacji społecznej, eliminacje konfliktów i sprzeczności organizacyjnych
 • rozwiązania problemów lokalnych
 • studia rozwoju zdarzeń społecznych i organizacyjnych, przeciwdziałanie sytuacjom ekstremalnym, wypadkom ludzi i stratom materialnym, podnoszenie standardów BHP w działaniach ludzi wespół ze środowiskiem naturalnym
 • kierunki dla prac badawczo-rozwojowych - zastosowania społeczne
 

Prace są realizowane jako jednorazowe niezależne i poufne opracowania tylko
na Państwa użytek.

Celem naszego twórczego myślenia jest dostarczenie Państwu rozwiązań wyprzedzających konkurencję i otwierających nowe przestrzenie rynkowe, badawcze i rozwojowe.

Naszymi propozycjami wychodzimy  poza ramy aktualnych rozwiązań mając na uwadze ich skalowanie w czasie, realność wykonania za  pomocą będących w zasięgu zasobów, technologii i możliwości organizacyjnych, dążenie do zrównoważenia układu człowiek - środowisko.

Wytyczamy kierunki dla prac projektowych, badawczych, testowych, prototypowych, innowacyjnych i wynalazczych ... aż do fazy wdrożenia nowych rozwiązań do działalności Państwa organizacji.

Przełamujemy bariery psychologiczne, stereotypy wiedzy branżowej, nawyki rutyny zawodowej, standardy rynkowe, utarte ścieżki postępowania i rozumowania - opracowane propozycje są na różnych poziomach efektywności, skomplikowania, złożoności, czasu wdrożenia i wymagań finansowych.

 

Ważne zastosowanie Prac Kreacyjnych - przetargi, konkursy, licytacje ...

Dla wszystkich firm biorących udział w przetargach, konkursach ofert zbudowanie konkurencyjnej propozycji jest coraz trudniejsze w dobie aktywnego udziału wielu firm oraz presji cenowej i terminowej. Wzbogacenie standardowych ofert o innowacyjne rozwiązania pozwala podnieś przygotowywane propozycje na inny nieporównywalny poziom jakości i użyteczności dla inwestorów i stanowić ważny wyróżnik pośród innych oferentów.

Podobną sytuację mamy w działalności szeregu firm projektowych z branży budowlanej i przemysłowej - wsparcie kreacyjne pozwala na podniesienie jakości i efektywność w fazie projektowej, samej realizacji i dalej w czasie funkcjonowania inwestycji przynosząc wymierne zyski i oszczędności inwestorom.

 

Opisz nam swój problem, trudności biznesowe, temat który sprawia kłopoty ... Wyślij e-mail !
Po przemyśleniu i przedyskutowaniu w naszym gronie, prześlemy bez zobowiązań
etapy zmian, termin ich realizacji i wycenę.


Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY