belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika wzornictwo przemyslowe znak napis MAKI

 

WSPÓŁPRACA

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY PORT FOLIO MENU
PROPOZYCJE PRAC REFERENCJE BRANŻOWE
 

PRACE DORADCZE, PROJEKTOWE I MODELARSKIE

 
kołowy element wyróżniająct treść  

STRATEGIA WZORNICZA z planem rozwoju innowacyjnego produktów firmy

To stworzenie obrazu całości Państwa dokonań w dziedzinie rozwiązań wzorniczych
i innowacyjnych aktualnej oferty i poszczególnych produktów.

Rozpoznanie dzisiejszego stanu pozwoli działać jutro

Na bazie aktualnego stanu zestawionego z dokonaniami konkurencji, trendami rynkowymi i globalnymi wytyczana jest nowa droga. Wnioski z minionych dokonań w kontekście ze zmianami rynkowymi, kierunkami rozwoju Państwa firmy, oraz wnioskami z nadążnego i wyprzedzającego rozwoju estetycznego i użytkowego produktów pozwalają wytyczyć wieloletni horyzont działań. Zależnie od branży i sytuacji firmy może to być okres od 5 lub 10 lat. Docelowo Strategia Wzornicza staje się narzędziem kierowania rozwojem Państwa firmy jej produktów tak by działania te były ukierunkowane i spójne wizualnie, technicznie i biznesowo.

 
kołowy element wyróżniająct treść  

STUDIUM WZORNICZE

Interdyscyplinarna Praca łącząca wiedzę biznesową, analizy branżowe, techniki kreowania pomysłów z  twórczością artystyczną z zakresu wzornictwa. Zestawienie tak różnych dziedzin pozwala analizować i rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy, twórczy i innowacyjny. Takie też są wnioski i propozycje zawarte w dokumentacji Pracy tworzące przewagi firmy na wiele lat do przodu. Główna tematyka Studium:

 • kierunki na nowe produkty oraz zmiany aktualnych produktów,
 • wizje nowych produktów, ofert i biznesów umocowanych w potrzebach wskazanych grup klientów,
 • koncepcje nowych produktów na zadany park maszynowy, technologie, surowce, materiały ...
 • wskazania linii kształtów i przestrzenności bryłowej, budowy, działania i innowacji dla  wytypowanych i zdefiniowanych produktów
 
kołowy element wyróżniająct treść  

OPRACOWANIA WZORNICZE

Projektowanie konkretnie wskazanych detali, podzespołów lub całych produktów - nowe linie kształtów, faktury, kolorystyka, ergonomia, innowacje, budowa i działanie, wskazania nowych rynków zbytu i działań marketingowych. Propozycje nawiązują do wymagań produkcyjnych, materiałowych i systemu sprzedaży w Państwa firmie.

OPRACOWANIA WZORNICZE - OBUDOWY I PANELE STERUJĄCE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Opracowywanie nowych obudów lub dobór gotowych dla urządzeń elektronicznych - automatyki, pomiarowych, komputerowych, telekomunikacyjnych - stacjonarnych, do zabudowy, mobilnych, naręcznych, ergonomia paneli sterujących, estetyka oprogramowania dla użytkowników.
Dobór elementów estetyki, oznakowania i technologii wykonania obudów i paneli sterujących jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Państwa produktów i wybranych grup klientów i ich liczebności - od pojedynczych sztuk po małe, średnie i duże serie.

 
kołowy element wyróżniająct treść  

     
   

STRATEGIA CYRKULARNA

To wieloletni plan dla Państwa firmy w którym zostają wytyczone nowe kierunki w projektowaniu, produkcji, dystrybucji, użytkowaniu produktów. Projektowanie nakierowane na gospodarkę o obiegu zamkniętym to ruch w stronę ekologii i zmniejszenia oddziaływania na środowisko przez biznes i konsumpcję. Tak zaprojektowane produkty tworzą nową jakość od strony wizualnej, konstrukcyjnej i użytkowej, zmieniają procesy produkcji, sprzedaży i dystrybucji a także wpływają na obieg materiałów, surowców i dobór technologii produkcji. Zmiana w kierunku gospodarki cyrkularnej to także impuls do zastosowania nowych modeli biznesowych i zmiany w procesach działania Państwa firmy.

Poza producentami zmiany dotkną ich klientów powodując nowe priorytety w wyborze produktów, partnerów biznesowych i dostawców.  Konsumenci - klienci indywidualni pod wpływem gospodarki cyrkularnej będą kształtować nowe idee i standardy wpływające na sposoby otaczania się przedmiotami, realizowanie inwestycji bytowych - ich użytkowanie, naprawy, regenerację, renowację, unowocześnianie ...

Wszystko to tworzy potężną falę zmian kształtującą od nowa praktycznie każdy aspekt naszego życia jako inwestora, pracownika i konsumenta.

     
kołowy element wyróżniająct treść  

OPRACOWANIA WZORNICZE - CYRKULARNE

Projektowanie wzornicze - cyrkularne wskaże nowe drogi dla rozwoju Państwa produktów. Będzie przedefiniowaniem ich idei, założeń, funkcji, konstrukcji, sposobów użytkowania. Zmiany będą wielokierunkowe – dotyczyć będą aktualnie stosowanych rozwiązań - niektóre z nich zyskają nową jakość a inne odejdą w zapomnienie. Pozostała część zmian skupiona będzie na najefektywniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów materiałowych, produkcyjnych dających jak najdłuższe użytkowanie produktu wykorzystując wielokrotnie zaangażowaną energię i zasoby naturalne do długotrwałych cykli użytkowych.

Wzornictwo Cyrkularne będzie rozwijało Państwa produkty kreując dla nich nowe linie kształtów, faktury, kolorystykę, ergonomię, innowacje, budowę i działanie, wskazania nowych technik sprzedaży, rynków zbytu, usług, modeli biznesowych. Do pierwszych zastosowań Wzornictwa Cyrkularnego warto wybrać aktualne produkty mające przejść odnowę – aktualizację a także nowe pomysły na produkty będące na początku poligonem testowym nowych idei i technologii włącznie z tworzeniem dla nich prototypów ekstremalnych gdzie udział materiałów i komponentów pochodzących z recyklingu sięga 100%.

 
kołowy element wyróżniająct treść  

ANALIZA WZORNICZO-INNOWACYJNA AKTUALNYCH PRODUKTÓW

To raport zawierający oceny, rekomendacje, propozycje podniesienia walorów użytkowych wytypowanych produktów, wyróżnienia ich na tle konkurencji z uwzględnieniem specyfiki branży i technologii produkcji. Analiza dotyczy między innymi następujących zagadnień: zmiany w budowie i działaniu, propozycje nowych materiałów i technologii wytwarzania, zalecenia wzornicze i ergonomiczne, kierunki innowacyjnego rozwoju konstrukcji, nowe wartości dla nowych i aktualnych grup klientów, stylizacje produktów dla wybranych rynków zagranicznych - wsparcie strategii eksportowych Państwa firmy, bazując na Systemie Identyfikacji Państwa firmy oceniamy i rekomendujemy: nazwy, oznaczenia, kolorystykę obudów, czytelność pulpitów sterujących.

ANALIZA WZORNICZO-INNOWACYJNA - prace ukierunkowane - przykłady:

 • estetyka i atrakcyjność wizualna produktów dla osób w III wieku - ci ludzie jak wcześniej tak i teraz potrzebują rzeczy estetycznych i ładnych - teraz o innych walorach użytkowych
 • uchwytności sprzętów domowych, narzędzi, obudów, infrastruktury i przyrządów
  terapeutycznych poprawiających poruszanie i bezpieczeństwo
 • wygoda i intuicyjność otwierania paneli, szafek, osłon, opakowań ...
 • czytelność treści wynikających z obsługi urządzeń i narzędzi - etapy postępowania, wygodne dokonywanie przeglądów, zrozumiała informacja o stanie pracy urządzeń
 • elementy User experience UX nakierowane na uspołecznienie produktu i podniesienie wartości użytkowych produktu
 
kołowy element wyróżniająct treść  

MODELARNIA - FIZYCZNA WIZUALIZACJA POMYSŁÓW

Od idei i pomysłu do ... prototypu. Realizujemy różne formy wizualizacji prac wzorniczych zależnie od etapu prac projektowych, terminów i formy spotkań na których realizowane są prezentacje i podejmowane decyzje, potrzeb prezentowania treści - prezentacja całych produktów, części, detali, budowy, działania, wnętrza, samej obudowy, elementów obsługi - panele sterujące, elementy ergonomiczne itp.

9 poziomów form prezentacji:

 • opis tekstowy, wykresy, diagramy
 • szkice odręczne,
 • szkice wektorowe,
 • rysunki wektorowe z proporcjami,
 • rysunki techniczne 2D,
 • wizualizacje cyfrowe - modele 3D,
 • skanowanie i wydruki 3D,
 • makiety z materiałów zastępczych,
 • prototypy z materiałów zastępczych lub końcowych.
 

PARAMETRY PRAC TO KONKURENCYJNE OFERTY DLA PAŃSTWA

 
Prace wzornicze realizowane są na 7 poziomach prac twórczych, 9 poziomach form prezentacji i 4 poziomach przetwarzania informacji łącznie jest to 20 parametrów. Dzięki temu oferty prac pozwalają spełnić każde Państwa życzenie, precyzyjnie określić zakres i użyteczności prac, ceny, terminy oraz formę dostaw na konkurencyjnym poziomie.
 

WYTYCZNE DLA PRAC WZORNICZYCH

 
znak systemu obniżania ryzyka wdrżania nowych produktów   Każda praca z zakresu wzornictwa wykonywana jest w Systemie Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Pozwala to na obniżanie kosztów wdrażania nowych produktów i przyspieszenia prezentacji nowych ofert potencjalnym grupom klientów. A wszystko to w możliwie najkrótszym czasie tworząc z niego atut przewagi konkurencyjnej.
 
znak łączenia strategii, marki firmy i sim z wzornictwem   Dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej i siły oddziaływania marketingowego rekomendujemy spójność w działaniu zgodnie ze strategią firmy, tworzoną marką, zbudowanym wokół marki Systemem Identyfikacji oraz pracami z zakresu wzornictwa przemysłowego. Tylko tak połączone elementy pozwolą tworzyć faktycznie potrzebne wartości dla klientów a nie oderwane od siebie przypadkowe produkty z nie spójnymi funkcjami.
 
  Kreacje produktowe i prace wzornicze rozwijane są w funkcji całego cyklu życia produktu. Poza trzema wymiarami w jakich powstaje pomysł produktu i jego finalny kształt dodajemy wymiar czasu jaki upływa na każdym etapie od projektowania, przygotowania i produkcji, po dystrybucję wraz z łańcuchem dostaw a kończąc na sprzedaży, użytkowaniu, drugim obiegu, remontach i recyklingu. Każdy produkt ma swój początek, rozwinięcie i koniec. Na każdym etapie produkt musi spełniać swoje zadania nawet na samym końcu swojego życia stając się cennym surowcem lub półproduktem do dalszego wykorzystania
 
  Łączymy w pracach projektowych oszczędność w gospodarowaniu zasobami, wykorzystanie materiałów recyklingowych oraz wskazujemy na nowe produkty z odpadów z zawracaniem ich do ponownego użytkowania i wykorzystania zbliżając się do ideału gospodarki o obiegu zamkniętym
 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl,  tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY