belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika identyfikacja firmy yin i yang ramiona niebieskie zielone

 

NAZWA

ZNAK FIRMOWY KREACJE
PROMOCYJNE
MENU

KREACJE SŁOWNE

SYSTEM
IDENTYFIKACJI
WDRAŻANIE
 

SYSTEM IDENTYFIKACJI MARKI - SIM

 
Efektem wdrażania Strategii Marki jest opracowanie efektywnego znaku firmowego, przygotowanie całościowych rozwiązań technicznych i projektowych definiujących sposoby i formy stosowania marki w postaci Systemu Identyfikacji Marki - SIM. To wymierne narzędzie biznesowe ułatwiające codzienną pracę zarządu, działów marketingu, handlowego, produkcji ...
 

wykres - siła oddziaływania wizerunku firmy

 

Zalety i korzyści dla firmy wprowadzającej SIM:

  • stworzenie spójnego jednorodnego obrazu całego przedsiębiorstwa,

  • ułatwienie wprowadzania nowych produktów i ofert,

  • ograniczenie kosztów poprzez standaryzacje działania przedsiębiorstwa,

  • pozytywne wyróżnienie firmy na tle konkurencji,

  • utrwalanie wizerunku firmy u odbiorców,

  • akcentowanie zmian zachodzących w firmie.

Kiedy wprowadzać System Identyfikacji ?

Można tu przedstawić kilka takich momentów. Pierwszym, najbardziej oczywistym, jest powstanie nowej firmy. W wypadku firm już istniejących momentów takich może być kilka, np: gdy kierownictwo firmy pragnie podkreślić nową strategię działania, nowy styl zarządzania, poszerzenie lub zmiana profilu handlu, usług lub produkcji. Często złe wyniki ekonomiczne i utrata rynków zbytu dowodzi potrzebę wykreowania nowego oblicza firmy i ponownego zdefiniowania działalności i jej priorytetów. W aktualnej sytuacji przemian gospodarczych istotnym powodem wprowadzenia nowego SIM mogą być przemiany własnościowe, usamodzielnianie się przedsiębiorstw (albo przeciwnie - ich fuzje), pozyskanie zagranicznych partnerów. SIM  może dobitnie akcentować nowo powstałe związki organizacyjne i kapitałowe.

 

Przykłady elementów Systemów Identyfikacji Marki - SIM

 

referencje - sim - 1

 

referencje - sim - 2

 

referencje - sim - 3

 

referencje - sim - 4

 

referencje - sim - 5

 

referencje - sim - 6

Systemy Identyfikacji Marki są własnością poszczególnych firm - podane są w celach informacyjnych

 

 

Zapraszamy do ustalenia niezobowiązującego kontaktu w formie rozmów telefonicznych lub spotkania. Zaprezentujemy Państwu nasze referencje, przykłady wdrożeń Systemów Identyfikacji Marki, nazw, znaków firmowych i kreacji a także wiedzę na temat wymiernej przewagi konkurencyjnej jaką jest
konsekwentne budowanie marki Państwa firmy.

 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl, tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY