belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika identyfikacja firmy yin i yang ramiona niebieskie zielone

 

NAZWA

ZNAK FIRMOWY KREACJE
PROMOCYJNE
MENU

KREACJE SŁOWNE

SYSTEM
IDENTYFIKACJI
WDRAŻANIE
 

NAZWA FIRMY

 
To pierwszy rozpoznawalny sygnał o firmie, puenta jej specjalizacji oraz główny materiał do zapamiętania przez otoczenie. Skuteczna nazwa to wynik połączenia wiedzy językoznawczej i technik słowotwórczych a także uwarunkowań i standardów branżowych w jakich działa Państwa firma. Główne cechy dobrej nazwy to: krótka, zrozumiała, łatwa do wypowiedzenia, zapisania i zapamiętania, dobrze kojarząca się znaczeniowo i brzmieniowo, nawiązująca do specjalizacji Państwa firmy. Nazwa wzbogacona o elementy typograficzne tworzy logotyp a o elementy graficzne tworzy znak słowno-graficzny.

Przykłady różnych typów nazw:

 • oparte na skojarzeniach z branżą lub głównymi wartościami oferty Państwa firmy,
 • kombinowane łączące nazwy branżowe i wybrane słowa,
 • oryginalne i niepowtarzalne,
 • słowo-twory - nowe nazwy którym Państwa firma nadaje swoje znaczenie,
 • inicjały, kombinacje i skróty nazwisk właścicieli,
 • układy liter i cyfr,
 • nazwy historyczne, mitologiczne, geograficzne,
 • nazwy obcojęzyczne.

Pierwszym etapem prac jest analiza firmy, branży i konkurencji - kolejno planowane są prace twórcze, wybór typu nazwy oraz zastosowanie technik kreacyjnych ustalane jest po.
 

W ramach spójnych i konsekwentnych prac poza nazwami opracowujemy:

 • nazewnictwo produktów - systemy nazewnictwa linii, grup i rodzin produktów,
 • hasła promocyjne,
 • zwięzłe hasłowe opisy oferty firmy, strategii działania, wartości dla klientów,
 • opisy tekstowe oferty firmy, opisy produktów.
 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl, tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY