belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika doradztwo biznesowe schody strzałki do góry

 

ROZWÓJ
PAŃSTWA FIRMY

ANALIZY
KONKURENCYJNE

KREACJA
PRODUKTOWA

NOWE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE

MENU
 

NOWE KIERUNKI ROZWOJU I INWESTYCJI

 
HANDEL   PRODUKCJA   USŁUGI   RYNEK MEDIALNY   SFERA PUBLICZNA     PRZESTRZEŃ WIRTUALNA

To niestandardowy mix wywiadu gospodarczego, benchmarkingu, autorskich procedur wnioskowania, analizy obrazów i tekstów, kreowania innowacji i rozwiązywania problemów. To istotny wkład w opracowywane w firmach strategie rozwoju, sprzedaży, inwestycji itp. na najbliższe miesiące i lata. Ten typ prac realizujemy od 20 lat jako samodzielne prace lub jako część wstępną innych prac doradczych i projektowych. Przez ten czas rozwinęliśmy i dalej udoskonalamy autorskie sposoby pozyskiwania informacji, analizowania i wnioskowania. Analizy Konkurencyjne - to zbiór innowacji, najlepszych praktyk działania, kierunków inwestycji, którymi firmy planują lub aktualnie stosują wyróżniając się na rynku. Analizy nie są wiedzą będącą standardem dla danej branży - są materiałem wyprzedzającym daną branże w jej rozwoju i sposobach konkurowania, w rozwijaniu ofert i produktów oraz w możliwościach zdobywania klientów, kreowania nowych rynków i potrzeb.

Poza wnioskowaniem z obserwacji i analiz rynku w skład Analiz wchodzą wnioski i przemyślenia osób realizujących. W tym właśnie miejscu tworzą się nowe i najbardziej konkurencyjne pomysły dające szansę naszym Klientom w rozwijaniu swoich biznesów.

 

wykres wykorzystanie Analiz Konkurencyjnych w funkcjonowaniu firm

 
Przegląd tematów rozwijanych w Analizach Konkurencyjnych - poniżej przykład ukierunkowania na tworzenie wartości dodanej w ofertach handlowych i produkcyjnych:
 • nowe trendy i szanse rozwoju dla firmy w kontekście aktualnej branży i branż pokrewnych
  w kontekście krajowym, europejskim i globalnym

 • prezentacja kierunków rozwoju firmy i efektywnych inwestycji, alternatywnych modeli działania

 • wskazania rozwoju nowych ofert i produktów

 • prezentacja propozycji nowych linii produktów, ofert usługowych i doradczych
  oraz propozycje podziału i prezentacji oferty

 • wskazanie nowych rynków zbytu, do których firma może się przygotować

 • pomysły na nowe idee wartości rynkowych oraz nowych formuł działania

 • wskazania do optymalizacji procesów

 • prezentacja pomysłów na innowacje w firmie

 • wskazania wymagań i potrzeb klientów oraz kryjące się za nimi szanse na rozwój

 • pomysły na rozwój działań sprzedażowych, promocyjnych, zarządzania markami

 • szanse i zagrożenia rozwoju firm w branży

 • kierunki poczynań konkurentów i sposoby ich omijania lub kontrowania

 • wskazania na możliwe alianse, kooperację w oparciu nowych partnerów
  biznesowych co ma na celu tworzenie nowej przewagi na rynku

 • pomysły na nowe biznesy w branży

 • wskazania kierunków rozwoju i inwestycji firmy pozwalające w perspektywie 1 - 3 lat rozwijać przewagę rynkową oraz zapewnić przychody podczas dużych zawirowań rynkowych - zamiany w branży, spadek koniunktury itp.

 

ANALIZY KONKURENCYJNE - IDEAŁ DZIAŁAŃ SIECIOWYCH

To narzędzie do budowy, korekty, aktualizacji, rozwoju treści i tworzenia nowych usług w sieci internet skierowanych do otoczenia biznesowego firmy, różnych grup klientów oraz kontrahentów i dostawców.

Zgromadzenie najlepszych branżowych praktyk w komunikacji biznesowej w Państwa branży pozwala w pełni świadomie podjąć decyzje o budowie, zasobach i funkcjonalnościach serwisu www, sklepu internetowego, wykupieniu usługach sieciowych oraz użytkowaniu wybranych narzędzi społecznościowych.

Prezentacja optymalnej budowy Państwa serwisu wraz z wskazaniem optymalnych zasobów, wytypowaniem technologii informatycznych tworzących nową jakość pozwala przeprowadzić rzetelne kalkulacje i rozplanować w czasie nawet wieloetapowe prace. Docelowo powstaje spójny, konsekwentny i całościowy system aktywności sieciowej - kluczowy element Państwa działań wizerunkowych, promocyjnych i reklamowych.

 

ANALIZY KONKURENCYJNE - KONKURENCYJNE TECHNIKI BIZNESOWE

Prace bazują na naszym doświadczeniu w pomocy firmom w dziedzinie zarządzania i marketingu. W Pracach zawarta jest nasza wiedza i doświadczenie, nasze umiejętności obserwacji, wyszukiwania szans i wnioskowania na bazie różnych typów i ilości danych, prac wywiadu gospodarczego, prac badawczych i twórczego myślenia biznesowego. Każde opracowanie to najnowsze i najlepsze praktyki oraz pomysły w wybranych dziedzinach wiedzy i technikach biznesowych. To narzędzie do planowania i wdrażania zmian strategicznych, taktycznych i operacyjnych w Państwa firmach - to innowacyjne wsparcie decyzji biznesowych.

Niezależnie od wybranego tematu nadrzędnymi zadaniami Prac jest wypracowanie:

 • ograniczenia ryzyka wdrażania zmian w firmach,
 • niepowtarzalnych przewag konkurencyjnych,
 • oszczędności i obniżanie kosztów nowych projektów,
 • optymalizacja oferty, procedur i procesów w firmach,
 • współpracy kooperacyjnej i aliansowej,
 • innowacji i nowych technik i technologii,
 • trwałych relacji między partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami,
 • mechanizmów zmian i optymalizacji.
 

Opisz nam swój problem, trudności biznesowe, temat który sprawia kłopoty ... Wyślij e-mail !
Po przemyśleniu i przedyskutowaniu w naszym gronie, prześlemy bez zobowiązań
etapy zmian, termin ich realizacji i wycenę.


Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl, tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY