belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika doradztwo biznesowe schody strzałki do góry

 

ROZWÓJ
PAŃSTWA FIRMY

ANALIZY
KONKURENCYJNE

KREACJA
PRODUKTOWA

NOWE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE

MENU
 

NA POCZĄTKU KAŻDEGO BIZNESU JEST POMYSŁ!

 
Ta szczególna pozycja w naszych pracach ma siłę inspirowania ludzi i organizacji do rozwoju i zmian. Pomysły na nowe działalności gospodarcze i start-upy przygotowywane są indywidualnie a podstawą ich realizacji są zasoby naszej wiedzy - ponad 27-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, wnioskowanie, obserwacje i analizy ponad 90 branż oraz Państwa wymagania wyrażone w zamieszczonej poniżej Ankiecie. Dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia i indywidualnych Państwa wymagań przygotowywane pomysły są zawsze zgodnie z potrzebami i wymaganiami. Zależnie od Państwa potrzeb proponujemy rozwiązania w różnych formach - handel, usługi, produkcja, przedstawicielstwo, pośrednictwo, franchising, sprzedaż bezpośrednia, ... itp. Pomysły mogą być propozycją na samozatrudnienie, nową działalność gospodarczą na rozwój i uzupełnienie dotychczasowej działalności a także dywersyfikacją w inwestowaniu w nowe branże. Nasze propozycje to droga do Państwa samorealizacji, to stawianie sobie nowych wyzwań, to ciągłe uczenie się i odkrywanie, to w końcu droga do pieniędzy, czyli narzędzia do realizacji marzeń.

Przy realizacji Pracy zawsze stawiamy na różnorodność propozycji, różne poziomy inwestycyjne, różną czasochłonność prac przygotowawczych. Mamy jeden cel - wypracowanie nowej jakości na rynku, nowych ofert, na które możliwe jest znalezienie klientów w aktualnej i przyszłej sytuacji rynkowej, na startowym i na nowych terenach działania.

Ważną częścią naszej pracy są opracowania pomysłów na innowacyjne start-upy ukierunkowane na działalność w branżach nowych technologii, w sieci Internet i w oparciu o produkty cyfrowe.

Każdy z przygotowanych pomysłów dla Państwa jest opisany wg listy tematów:
1. Nazwa pomysłu na biznes - pomocna w promocji nowego biznesu,
2. Opis działań realizowanych w ramach pomysłu, określenie branży,
3. Misja biznesu - jaką wartość daje klientom i co jest zyskiem dla klienta, atuty oferty,
4. Opis na czym dokładnie polega biznes - opis modelu biznesowego,
5. Etapy od znalezienia klienta do zapłaty
6. Branża i rynek,
7. Wymogi realizacji pomysłu,
8. Oto co pomysł daje poza finansami,
9. Przykładowe kierunki rozwoju pomysłu w następnych latach działania.

 

WDRAŻANIE POMYSŁÓW:

Dla usługi indywidualnego opracowania pomysłów mamy dodatkowe wsparcie - pomagamy nie tylko w koncepcji ale też na różnych etapach działania i rozwoju. Oto przykłady prac pomocowych:

 • opracowanie biznes planów

 • opracowanie strategii firmy lub organizacji

 • zbudowanie konkurencyjnych modeli działania

 • skonstruowanie procesów i procedur działania

 • zdefiniowanie wartości oferty i jej specjalizacja

 • opracowanie strategii marki oraz jej identyfikację - patrz - Obsługa Marketingowa

 • ustalenie planów budowania relacji i komunikacji z klientami

 • wykreowanie systemów cenowych

 • opracowanie wzornicze produktów - patrz - Wzornictwo Przemysłowe MAKI

Poszukując pomysłu na nowy biznes warto szukać nie tylko samej koncepcji prowadzenia działalności ale także bezpośrednich pomysłów na produkty. Z praktyki rynkowej wynika iż większość firm powstaje wokół produktu i to wokół niego rozwija swoją działalność i idee firmy. Oczywiście pojęcie produktu jest szerokie i mieści się w nim mix usług, mix usług z towarami handlowymi, tradycyjne pojmowanie produktu w postaci fizycznego wytwarzania użytecznych przedmiotów oraz zyskujące na znaczeniu produkty cyfrowe. Kierunkiem pomocnym w dalszych poszukiwaniach jest dział tematyczny niniejszego serwisu www: Lista - Nowe produkty wielobranżowe.
 

Podsumowując naszą propozycję należy podkreślić jej przydatność na różnych poziomach realizacji:

 • rozwijanie nowych i aktualnie prowadzonych działalności gospodarczych od formy jednoosobowej
  działalności gospodarczej, telepracę, działalność dla osób niepełnosprawnych, działalność w sieci aż po inwestycje zatrudniające wielu pracowników działające w wielu oddziałach w kraju,

 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarówno kobiet i mężczyzn,

 • aktywizację zawodową osób po 50 roku życia,

 • organizowane pakietów pomocowych dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw jako narzędzie outplacementowe w zarządzaniu kadrami, negocjacjach z pracownikami oraz w budowaniu pozytywnych relacji ze społecznym otoczeniem firmy - to innowacyjne wychodzenie na przeciw potrzebom ludzi z inicjatywą i w potrzebie,

 • przebranżowienie się osób do bardziej rozwojowych sektorów rynku,

 


ANKIETA PERSONALNA - PAŃSTWA POTRZEBY I WYMAGANIA

Prosimy, skopiować pytania Ankiety do programu tekstowego i w sprzyjających warunkach  ( cisza i spokój ) odpowiedź na możliwie największą ilość pytań. Rzetelne przedstawienie swoich potrzeb pozwoli nam wykonać przydatną i skuteczną ocenę Pracy. Odpowiedzi prześlij na e-mail: biuro@inspiracjebiznesowe.pl
 
 


  1. Przyczyna poszukiwania pomysłów na nowe działalności?

  2. Miasto i region w którym zamierzacie Państwo uruchomić i rozwijać nową działalność?

  3. Aktualna Państwa działalność / praca?

  4. Czy nowe pomysły mają być spójne czy odmienne od dotychczasowej działalności?

  5. Jaki jest cel Państwa działalności - finansowy i poza finansowy?

  6. Plany i zamierzenia na najbliższe lata. Co chcieliby Państwo osiągnąć?

  7. Co przynosi Państwu zawodowo największą satysfakcję?

  8. Jakie są Państwa hobby?

  9. Państwa największe atuty?

10. Wykształcenie i umiejętności: - ukończone szkoły, kursy i szkolenia  - umiejętności:
      obsługa komputera, znajomość jęz. obcych, Prawo Jazdy,

11. Doświadczenie zawodowe, ostatnia praca, gdzie, jak długo, funkcja, realizowane zadania?

12. Jakie zasoby możecie Państwo wykorzystać w nowej działalności: np. powierzchnia - typ
      lokalizacji, auto, komputer, inne wyposażenie, inne atuty?

13. Poziom inwestycji w nową działalność: - określenie finansów przeznaczonych na inwestycje?

14. Preferowane branże ? Typ biznesu - handel, usługi, produkcja?

15. Jakie branże na pewno Państwa nie interesują i dlaczego? Czego nie chcecie realizować?
 

 


Po otrzymaniu Ankiety i ocenie Państwa potrzeb - prześlemy bez zobowiązań
wycenę i termin realizacji Pracy
 

 


ANKIETA BIZNESOWA - PAŃSTWA POTRZEBY I WYMAGANIA

W przypadku obsługi w temacie nowych pomysłów na nowe działalności gospodarcze właścicieli już działających firm stosujemy indywidualne formy kontaktów. Na spotkaniach fizycznych lub podczas rozmów zdalnych ustalamy Państwa potrzeby i wymagania dla nowych inwestycji powołujących podmioty gospodarcze. W ustalonym czasie prześlemy bez zobowiązań wycenę i termin realizacji Pracy. Prosimy o kontakt.
 
 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl, tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY