belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika doradztwo biznesowe schody strzałki do góry

 

ROZWÓJ
PAŃSTWA FIRMY

ANALIZY
KONKURENCYJNE

KREACJA
PRODUKTOWA

NOWE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE

MENU
 

SZANSE I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PAŃSTWA FIRMY

 

To praca mająca na celu opracowanie pojedynczego pomysłu lub zestawu pomysłów na nowe produkty fizyczne lub cyfrowe. Uwarunkowaniem realizacji pracy są różnorodne wymagania rynkowe i techniczne odpowiadające specyfice biznesowej Państwa firmy, posiadaną lub planowaną w inwestycjach technologią produkcji, wiedzą pracowników, używanymi materiałami, odpadami, surowcami z recyklingu itp.

W tej interdyscyplinarnej Pracy łączymy wiedzę biznesową, analizy branżowe, techniki kreowania pomysłów z  twórczością projektową z zakresu wzornictwa. Zestawienie tak różnych dziedzin pozwala analizować i rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy, twórczy i innowacyjny. Takie też są wnioski i propozycje zawarte w dokumentacji Pracy tworzące przewagi firmy na wiele lat do przodu.

Główna tematyka pracy to:

 • wyszukanie szans rynkowych - kierunki na nowe produkty oraz zmiany aktualnych produktów,
 • wizje nowych produktów, ofert i biznesów umocowanych w potrzebach wskazanych grup klientów,
 • założenia działań marketingowych wprowadzających nowe produkty na rynek
 • koncepcje nowych produktów na zadany park maszynowy, technologie, surowce, materiały ...
 • wskazania linii kształtów i przestrzenności bryłowej, budowy, działania i innowacji dla zdefiniowanych produktów
 • nowe produkty mogą kreować zmiany które sygnalizujemy:
              - przebudowa rozwój oferty towarowej, usługowej ,edukacyjnej itp.
              - korekta, zmiany ewolucyjne lub rewolucyjne strategii i modeli biznesowych
              - kierunki prac dla firmowych działów badawczo-rozwojowych

Możliwe jest realizowanie cyklicznych sesji kreacyjnych dostarczających nowe pomysły stosownie do tempa zmian w branży tak by wewnątrz firmy cały czas podtrzymywać toczące się rozmowy, dyskusje, debaty i narady nad innowacjami, nowymi produktami i ofertami.

 

wykres - zastosowanie pomyslów na nowe produkty 8 argumentów

 

Kompletność pomysłu

Każdy pomysł poza prezentacją w dokumentacji sedna jego budowy i działania zawiera także jego modyfikacje, wersje rozwojowe i badawcze. Ma to na celu prezentację różnych dróg wdrożenia pomysłu oraz jego nowych wersji i zastosowań w przyszłości. Taka forma prezentacji pomysłu głównego i jego modyfikacji i rozwinięć zgłębia sam pomysł i jego zastosowanie. Zwiększa to możliwości jego wdrożenia i zastosowania w ofercie Państwa firmy.
Tak opracowana dokumentacja pozwala zobaczyć pomysł w wersji podstawowej a także jego dalszą ścieżkę rozwoju. Znajomość dalszych etapów i rozbudowy produktu o nowe funkcje daje inwestorowi - czyli Państwa firmie szerokie pole do modyfikacji, zmian i dostosowania pomysłów do swoich indywidualnych potrzeb.


Walory użytkowe dla Klientów końcowych

Nasze pomysły opracowane w ramach Kreacji Produktowych są realne do wykonania i wdrożenia. Opierają się na wiedzy i rozpoznaniu wielu technik, technologii oraz materiałów obrabianych w różnorodnych procesach produkcyjnych - to zasoby wiedzy i doświadczenia wykorzystywane z oferty "Wzornictwo Przemysłowe MAKI". Opracowywane pomysły są tak kształtowane by dawały akceptowalne przełożenia ceny do wartości użytkowych co jest istotne dla wytypowanych grup klientów mających określone potrzeby i siłę zakupową. Jedyną z głównych wytycznych i genezą dla powstania i opracowania wizji a kolejno końcowego pomysłu na produkt jest upraszczanie i ułatwianie życia prywatnego lub zawodowego potencjalnych grup klientów - użytkowników wraz z walorem oszczędności czasu i podnoszenia jakości ich życia w dziedzinach jakich dotyczy istota pomysłu.
Są to wartości uniwersalne dające największą szansę na pomyślne wdrożenie nowego produktu.


Wsparcie na każdym etapie wdrożenia nowego produktu

Etap pozyskania pomysłu jest początkiem drogi wdrożenia dlatego służymy naszym wsparciem w całym tym procesie. Możliwości wykonania makiet i prototypów oraz krótkich serii produktów wydatnie obniżają ryzyko inwestycji w nowe produkty. Cała praca wdrożeniowa realizowana w myśl zasady " od ogółu do szczegółu " potrafi eliminować dużą część ryzyka i nietrafionych decyzji. Umiejętność całościowego spojrzenia na proces kreowania nowych produktów pozwala brać pod uwagę cały cykl życia produktu co umożliwia już w fazie projektowej eliminować nawet do 70 % kosztów produkcji oraz marketingu. Każdy Pomysł możemy rozwinąć wzorniczo i konstrukcyjnie, od strony estetycznej i ergonomicznej, do wersji dokumentacji technicznej, wizualizacji 3D, wydruków 3D, makiet fizycznych i prototypów w skali 1:1 lub mniejszej z materiałów docelowych lub zastępczych.


Czytelność i prostota procedur współpracy

Kreacja Produktowa zawiera dokumentację pomysłu - jest to Praca do jednorazowej sprzedaży z zachowaniem poufności informacji i przekazaniem praw własnościowych w tym prawa do stosowania na nieograniczonych polach użytkowania oraz realizacji prawa zależnego do swobodnego wprowadzania zmian. Opracowane pomysły są przekazywane z pełnymi prawami własnościowymi - czyli są dobrym punktem wyjścia do ubiegania się o środki z funduszy EU jako zakup własności intelektualnej, jako plan własnych - firmowych prac badawczo-rozwojowych oraz jako materiał do zabezpieczenia patentowego krajowego, unijnego i globalnego.

 

NOWE KONCEPCJE MASZYN I URZĄDZEŃ

To wyspecjalizowana praca dla producentów maszyn i urządzeń. Treść opracowania zawiera koncepcje nowych produktów ze wskazaniem budowy, funkcji, zastosowanych technologii tworzących nowe wartości i jakość na rynku w ramach aktualnej specjalizacji Państwa firmy oraz z wskazaniem branż nowych jako nowych kierunków rozwoju. Wskazując nowe propozycje produktów - nowych maszyn i urządzeń mamy na celu wzbogacenie Państwa oferty o nowe argumenty przekonujące klientów do współpracy oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych zasobów wiedzy i parku maszynowego.

 

ROZWÓJ TECHNOLOGII

Pomysły na nowe wykorzystanie technologii będących w użyciu biznesowym i produkcyjnym oraz tych  w fazie koncepcyjnej, badawczej i rozwojowej. Dla danego tematu możemy organizować tzw. gniazda innowacji - czyli zespoły osób posiadających zdolność generowania innowacyjnych pomysłów w sposób cykliczny. Generowane pomysły zawsze mają podbudowę dalszego etapowego rozwoju a także wskazania zastosowań, grup potencjalnych użytkowników końcowych, założeń działań marketingowych i organizacji wokół pomysłu modelu biznesowego.

 

 

TEMATYKA ZREALIZOWANYCH KREACJI PRODUKTOWYCH

 
Oto wybrane przykłady nowych produktów, które zostały opracowane dla Klientów z różnych branż w ramach usług rozwiązywania problemów technicznych i biznesowych oraz prac doradczych i wzorniczych. Poniższa prezentacja jest w postaci hasłowego opisu co wynika z faktu iż każdy z Klientów realizuje indywidualną politykę ochrony i zabezpieczania swojego Know-How. Dodatkowo Klienci mają własne tępo i sposoby wdrażania pomysłów co podyktowane jest bieżącą sytuacją i strategią biznesową. Sprowadza się to rozłożonego w czasie wykorzystania całościowego lub cząstkowego pomysłów stąd zastosowane są niezbędne zabiegi ochrony informacji.
 
 • nowe produkty na rynki poza budowlane na bazie różnych systemów rusztowań,

 • produkty z metalu poszerzające asortyment produkcyjny rusztowań budowlanych

 • wyroby z metalu - systemy transportowych opakowań technologicznych

 • system klawiatur przemysłowych

 • system zabezpieczenia środków pirotechnicznych

 • system pokładowy - optymalizacja poruszania się aut osobowych i dostawczych w korkach drogowych

 • system pomocowy dla akcji ratunkowych prowadzonych w kopalniach

 • elementy wykonawcze urządzeń dla przemysłu kosmicznego

 • sterowanie maszyn i urządzeń oraz systemy ochrony odporne na ataki sieciowe

 • branżowe ręczne precyzyjne narzędzia serwisowe

 • wielozadaniowe kompozytowe podesty do mobilnych stoisk targowych

 • nowe produktów w oparciu o czujniki tensometryczne na rynki biznesowe i konsumenckie

 • nowe produkty w oparciu o technologię czytników kart elektronicznych, chipowych i oprogramowania kontroli dostępu

 • system optymalizacji transportu, składowania, montażu i demontażu rusztowań strukturalnych

 • podnoszenie inteligencji technicznych produktów instalacyjnych

 • systemy antywibracyjne do maszyn i urządzeń precyzyjnych

 • oferty kooperacyjne rozwijające aktualne produkty wytwórców o walory sterowania awaryjnego

 • chwytaki precyzyjne dla robotów współpracujących i produkcyjnych

 • rozwój produktów z tworzyw sztucznych: mikro prądnica do zasilania źródeł LED, szybko rotujące
  asymetryczne wypraski z przeciw wagami

 • rozwinięcia innowacyjne i konstrukcyjne lamp LED w oprawach prostopadłościennych w wersji
  ekonomicznej, ekskluzywnej i deweloperskiej

 • nowe kategorie opraw oświetleniowych LED na nowe rynki konsumenckie - mobilne lampy naścienne

 • nowe konstrukcje łatwych do zastosowania odbłyśników do opraw lampowych

 • założenia systemów elektronicznych do sterowania światłem i funkcjami zintegrowanymi
  z oświetleniem LED

 • bez kablowe zasilanie opraw świetlnych LED

 • optymalizacja powerbanku do smartfonów dająca zwielokrotniony czas użytkowania wyposażenia

 • ekologiczne samowystarczalne instalacje oświetleniowe

 • bezpieczne - elastyczne klosze lampowe

 • modułowe oprawy oświetleniowe zewnętrzne dla budynków mieszkalnych

 • nowe produkty z branży aparatury kontrolno-pomiarowej - wielobranżowe systemy kontroli klimatu
  dla optymalnych warunków życia, hodowli i przebiegu procesów przemysłowych

 • system do transportu delikatnych artystycznych wyrobów cukierniczych na duże odległości

 • studium technologii - nowe produkty na bazie podzespołów z systemów alarmowych i osprzętu ochrony mienia

 • studium technologii - nowe produkty i oferty  elektrotechniczne na bazie mobilnych źródeł energii na rynki motoryzacyjne i inne

 • rozwój oferty, usług i kierunku rozwoju produktu dla producenta maszyn myjących i sprzątających
  dla centrów handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych

 • system zdalnej informacji o konsumpcji luksusowych produktów spożywczych

 • badania klientów - oznakowanie kotłów c.o. wraz z systemem transportu, wnoszenia i posadowienia

 • ergonomiczne stanowiska do długotrwałej pracy przy komputerach, do 9 monitorów

 • zestaw produktów z tekstyliów – na zadany park maszynowy - ukierunkowanie na seryjność,
  powtarzalność, duże wymiary

 • zestaw wyrobów z różnych typów folii do seryjnej produkcji i dystrybucji do wielobranżowych zastosowań na rynki konsumenckie

 • nowa konstrukcja i aplikacja prezerwatywy - rynki państw afrykańskich

 • opracowanie kierunków na nowe produkty na rynki czerpiące z wiedzę i technologię z branży górniczej

 • system porządkowy - p-poż podnoszący bezpieczeństwo wyrobisk górniczych

 •  nowe zastosowania głośników akustycznych

 • wyroby piekarskie na zadany park maszynowy na rynki poza zaopatrzeniem sklepów spożywczych - wstępne receptury, wizualny wygląd, nazwy handlowe

 • platforma systemowa dla mobilnych, naręcznych wielobranżowych urządzeń pomiarowych

 • 4nowa generacja urządzeń do oceny autentyczności banknotów i papierów wartościowych

 • system konstrukcji stalowych do szybkiego wznoszenia i poprawy atrakcyjności architektonicznej – ułatwione  komponowanie na działce, wygoda dojazdu, atrakcyjne formy przeszkleń części reprezentacyjnych

 • system wykrywania i wizualnego ostrzegania przed awarią statyczności konstrukcji czujniki pasywne - hale targowe, magazynowe, produkcyjne

 • nowe produkty kooperacyjne i pod własną marką wykorzystujące park maszynowy ploterów drukujących i frezarek 3D dla branży meblarskiej, eventowej, szkoleniowej, wyposażenia wnętrz ...
  ji turystycznej za pomocą aplikacji na smartfony, urządzeń informacyjnych
    i infrastruktury miejskiej

 • franchisingowy model prezentacji reklam ukierunkowanych na wybrane segmenty rynków o zasięgu krajowym

 • system lekkich konstrukcji kanałów wentylacyjnych

 • system sterowania masami powietrza

 • nowe zastosowanie rolet - rozwój działalności w oparciu o franchisingowe grupy monterskie

 • materiały kompozytowe do budowy i osłon maszyn i urządzeń

 • nowe produkty dla branży reklamy wielkopowierzchniowej na maszyny o wydajności przemysłowej powyżej 300 m kw / h - nowe systemy ekspozycji zmiennych reklam z zachowaniem ekologii wykorzystania materiałów

 • stalowe panele elewacyjne i sufitowe

 • wyroby drutowe - nowe produkty kooperacyjne i pod własną marką

 • systemy mebli warsztatowych

 • nowe okładziny dachowe

 • alternatywna technologia krótkich i średnich serii elementów odlewanych i kutych

 • produkty podnoszące higienę miejsc o intensywnym przepływie ludzi

 • nowe maszyny i urządzenia oraz firmowe technologie mycia dla branży utrzymania czystości

 • nowe produkty wykorzystujące reklamowe materiały elastyczne zewnętrzne na nowe rynki poza reklamowe

 • wykorzystanie odpadów z seryjnej produkcji metalowej, szklanej i ceramicznej

 • nowe produkty dla branży ceramiki reklamowej, HORECA i okolicznościowej, kierunki badawcze i rozwojowe dla innowacji produktowych i materiałowych

 • kierunki rozwoju oprogramowania CNC - systemy nestingowe - podniesienie efektywności i wykorzystania materiałów

 • etapowa strategia promocji rozwoju produktu z zakresu techniki noktowizyjnej dla motoryzacji

... i wiele innych pomysłów chronionych umowami o poufności informacji i wyłączności branżowej

 

Opisz nam swój problem, trudności biznesowe, temat który sprawia kłopoty ... Wyślij e-mail !
Po przemyśleniu i przedyskutowaniu w naszym gronie, prześlemy bez zobowiązań
etapy zmian, termin ich realizacji i wycenę.


Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl, tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY