belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

     

grafika doradztwo biznesowe schody strzałki do góry

 

ROZWÓJ
PAŃSTWA FIRMY

ANALIZY
KONKURENCYJNE

KREACJA
PRODUKTOWA

NOWE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE

MENU
 

BUDOWANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH

 

To strategie, plany, wnioski, sugestie, pomysły, alternatywne rozwiązania mają dwa cele - stworzyć przewagi konkurencyjne i obniżyć ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych. Oto główne zastosowania prac doradczych:

 • wieloletnie plany działania firm

 • planowanie inwestycji w środki produkcji

 • systemy działania i motywacji

 • optymalizacja działania dla działów produkcji i serwisu

 • podnoszenie jakości produktów - budowa, działanie, surowce, wzornictwo

 • rozwijanie współpracy pomiędzy firmami - kooperacja, alianse, konsorcja ...

 • budowa nowych, przebudowa aktualnych ofert handlowych

 • planowanie i optymalizacja działań promocyjnych

 • ergonomia i optymalizacja powierzchni handlowych, magazynowych i operacyjnych

 • zmiana nawyków i podnoszenie jakości obsługi klientów

 • nowe kierunki na działalności gospodarcze o różnej wielkości i zasięgu działania

 • kierunki dla prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych

 • wskazania obszarów prac projektowych - wzorniczych nad nowymi produktami Państwa firmy

 • oszczędności mediów, wykorzystanie odpadów własnych lub innych firm

 

PRACE DORADCZE

 

STRATEGIA ROZWOJU FIRMY

Praca dostarcza właścicielom i zarządom firm scenariusze rozwoju mając na uwadze realia rynkowe i potrzebę wieloletniego działania. Strategie budowane są wokół tworzenia wartości firmy, kreowanie wartości rynkowej dla klientów, stosowania innowacyjnych modeli działania i procesów, efektywności operacyjnej i organizacyjnej oraz wykorzystania standardów i innowacji w technologiach branżowych. Strategia dla już działających firm to nadanie nowych możliwości rozwoju i zmian oraz wykorzystanie ukrytych potencjałów i rezerw. Strategia Rozwoju dla nowych firm to nadanie im od samego początku wieloletnich wizji rozwoju uwzględniając ich codzienną pracę, etapowe inwestycje oraz działania ograniczające ryzyka biznesowe.

 

STUDIUM INNOWACYJNE - TEMATYCZNE

To narzędzie do opracowania pomysłów na rozwiązanie zadanego problemu biznesowego dotyczącego strategii, nowych kierunków rozwoju i inwestycji, nowych ofert i produktów. Opracowane Studium na zadany temat zawiera listę rozwiązań wyprzedzających aktualną sytuację rynkową pozwalając na budowanie przewagi konkurencyjnej, poprzez:

 • wykorzystanie szans rynkowych,
 • wykorzystanie posiadanych zasobów firmy,
 • tworzenie dla klientów nowych wartości i jakości ofert,
 • opracowanie innowacji i wzornictwa produktów,
 • przebudowę i rozwój ofert towarowych, produktowych, usługowych i edukacyjnych,
 • przebudowę strategii biznesowej i modelu organizacji firmy,
 • rozwijanie aliansów z dostawcami,
 • analizy nowych rynków,
 • wytypowanie kierunków inwestycji i pozyskanie środków na nie.

Studium Innowacyjne wskazuje nowe szanse i potencjały rynkowe umocowując w nich nowe produkty które mogą przestawić na nowe tory rozwoju aktualną Państwa działalność lub być planem na nowe biznesy i dywersyfikacją zasobów finansowych.

Studium Innowacyjne włącza innowacyjność Państwa firmy, dążenie do usprawnień, oszczędności, ekologii. Wprowadzenie do praktyki Państwa firmy cykliczność opracowań Studium ukierunkowanych na pomysły na produkty, oferty, nowe branżowe działalności gospodarcze tworzy zaczyn inspiracji i plan działania działu badań i rozwoju. Zwiększa to szansę na konkurencyjność oferty i produktów.
 

 

BADANIA KLIENTÓW, KONKURENCJI i BRANŻY

Realizacja badań ankietowych, telefonicznych, obserwacyjnych konsumentów i klientów B2C i B2B.
Badania realizowane są jako wstęp do różnorodnych prac doradczych i projektowych lub jako oddzielne prace. Wyniki badań i opracowane na ich bazie wnioski są źródłem pomysłów na najnowsze i konkurencyjne standardy branżowe w dziedzinie procesów działania, ofert i produktów, standardów obsługi klienta ... pozwalają na obniżanie ryzyka podejmowania decyzji biznesowych i tworzenie zmian strategicznych w firmach.

Na bazie wyników z ukierunkowanych tematycznie badań można przeprowadzić szczegółową lub szeroko zakrojoną optymalizację Państwa firmy. Głównym sposobem prac nad optymalizacją są wdrożenia rozpracowanych wniosków z badań.

 
praca zespołu przy badaniach - stół ludzie dokumenty  

Techniki realizacji prac badawczych dobierane są do konkretnego zadania:

 • badania ilościowe i jakościowe - rynku, konkurentów, dostawców, kooperantów, klientów, pracowników i społeczności
 • testy, zakupy kontrolowane,
 • obserwacje handlowe, usługowe
  i produkcyjne
 • statystyka biznesowa, rynkowa, branżowa
 
Prace mają na celu zbadanie, zrozumienie, uszczegółowienie i optymalizację wybranych tematów przed ich ostatecznym wdrożeniem do praktyki firmy - co masz zrobić w godzinę zrób w 15 minut ... To przejście od ogółu do szczegółu pozwala na znaczne oszczędności i ograniczenie ryzyka biznesowego.

Często sygnały od klientów mają moc zmiany od prostych procedur pojedynczych czynności, po zmiany całych procesów a kończąc na nakreśleniu nowych modeli biznesowych niezbędnych do obsługi klientów na nowych poziomach jakości.

 

Opisz nam swój problem, trudności biznesowe, temat który sprawia kłopoty ... Wyślij e-mail !
Po przemyśleniu i przedyskutowaniu w naszym gronie, prześlemy bez zobowiązań
etapy zmian, termin ich realizacji i wycenę.


Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl, tel. 501-371-808


 

POWRÓT DO GÓRY